תוכנית למניעת אובדנות ופיתוח חוסן במסגרת התוכנית הלאומית.
הנחת העבודה המבוססת על ממצאים מחקריים, ששיתוף פעולה מערכתי ומתואם מצליח להפחית משמעותית את מקרי האובדנות בקרב אוכלוסיות בסיכון. במהלך השנה האחרונה התוכנית נכנסה לצפת והיא אמורה לתת מענה לקבוצות סיכון, שונות (מתבגרים, צעירים, עולים, קשישים ואנשים בודדים)

מטרת התכנית

  1. הגברת המודעות בקרב הגורמים והשירותים השונים לנושא חשוב זה.
  2. בניית תוכנית עירונית להקניית ידע בסיסי בנושא
  3. מיפוי צרכים של השירותים השונים ובניית הכשרות מתאימות לאנשי צוות בכול שירות בהתאם לאופיו.
  4. הכשרת שומרי סף בכל שירות בעיר, בעיקר בקרב שירותים הפועלים עם האוכלוסיות בסיכון ובניית רצף טיפולי.