תכנית אשר מטרתה להקנות שוויון הזדמנויות לאנשים עם נכויות , באמצעות הגברת הנגישות ושילוב בקהילה הרחבה.

הנגישות מתמקדת במס' תחומים

  1. נגישות חברתית
  2. נגישות פיסית
  3. נגישות לשירותים
  4. נגישות למידע

התכנית מתנהלת בשותפות עם אנשים בעלי נכויות שונות ובשיתוף פעולה עם גורמים ומגזרים שונים.

קהילה נגישה היא דרך חיים

מטרות התכנית:

  1. מיפוי אוכלוסיות בוגרים וילדים בתחום הנכויות הפיסיות והקוגניטיביות , בריאות הנפש ושיקום מתוך המיפוי לאתר כוחות והזדמנויות וכן חסמים ואתגרים בקרב האוכלוסיות והשירותים בקהילה , התהליך ייעשה בשלוב פעילים מקרב אוכלוסיית היעד .
  2. גיוס והרחבת קבוצת הפעילים מקרב המתמודדים והורים לבעלי צרכים מיוחדים
  3. גיוס גורמים רלוונטיים מהקהילה לבניית שותפויות לבניית מענים הולמים למשפחות

קבוצת הפעילים פועלת לקידום נגישות למבני ציבור ושירותים , לנגישות חברתית ולמתן הזדמנות שווה להשתתף בפעילויות חברתיות קהילתיות .
השנה יושם דגש למתן מענים למשפחות המתמודדות עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בתכנון פעילות בלתי פורמלית בשעות אחה"צ ובחופשים עבור הילדים וכן בבניית מעגלי תמיכה להורים ולאחים.