​קטעי עיתונות התומכים ברעיון הציוני להקמת אוניברסיטה בצפת.

לעיון בקובץ.