הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פייסבוק

לשכת מנכ״ל

 לפרטי התקשרות ובעלי תפקידים במחלקה לחץ כאן >>

לשכת מנכ"ל אחראית לביצוע וניהול מועצת העיר, אגפי העירייה וגופים הקשורים לעירייה במישרין ועקיפין. מנכ"ל העירייה מרכז תחתיו חלק נכבד מן המטלות הארגוניות והביצועיות של ניהול העיר.

תחומי אחריות

  • טיפול מנהלי ומקצועי מול בכירי העירייה, חברי המועצה וההנהלה הבכירה וכן אחראי על כל הנושאים הקשורים לניהול ישיבות המועצה.
  • טיפול בנושא התקציב העירוני וגיבוש תקציב שנתי עם גזבר העירייה ובשיתוף מנהלי האגפים, קביעת סדרי עדיפויות וקימות בהתאם למדיניות ראש הרשות.
  • הכנת נהלי עבודה, הנחייה וכיוון תוכניות עבודה שנתיות.
  • גיבוש והצבת יעדים אסטרטגיים, פיתוח וניהול של משאבי העירייה והגברת שירות איכותי לתושבים.
  • קידום תכנון רב שנתי ותוכניות עבודה באמצעות הצבת מטרות ויעדים.
  • התייעלות וחסכון.
  • טיפול ותיאום מערכת החירום בעיריית צפת
לשכת מנכ״ל