טופס להגשת תלונה לנציב תלונות הציבור


נא להזין תאריך ושעה בפורמט הבא hh:mm dd/mm/yyyy לדוגמא: 01/01/2018 12:00

תואר

שם פרטי

שם משפחה

יש להזין תעודת זהות מלאה כולל ספרת ביקורת


שם הרחוב ומספר הבית

שם השכונה

שם העיר


נא להזין מספר טלפון בלבד.

נא להזין מספר טלפון בלבד.

נא להזין מספר טלפון נייד בלבד.

כתובת דואר אלקטרוני בלבד

נגד מי התלונה?

נושא התלונה


נא להזין תאריך ושעה בפורמט הבא hh:mm dd/mm/yyyy לדוגמא: 01/01/2018 12:00העלאת קובץ