לפרטי התקשרות ובעלי תפקידים במחלקה לחץ כאן >>

עיריית צפת פועלת למען מיצוב העיר כמובילה בתחום איכות הסביבה ואיכות החיים העירונית. אנו שואפים להעלות את המודעות לנושאי איכות הסביבה בקרב תושבים, תלמידים, בעלי עסקים ועובדי העירייה, מקנה כלים וידע בנושא שמירה על איכות הסביבה וכן עוסקים במניעה ובמזעור מפגעים סביבתיים בעיר.

פעילויות למען איכות הסביבה

  • קידום והטמעת מיחזור הפסולת והפרדתה לפי זרמים.
  • חינוך לשמירה על הסביבה באמצעות קידום תכוניות חינוכיות בגנים ובבתי הספר, ייזום פעילויות למיחזור ושימוש חוזר בפסולת, הפיכת בתי הספר ל"ירוקים" והשתתפות ביום הניקיון הבינלאומי.
  • העלאת המודעות לשמירה על הסביבה בקרב תושבים: קידום פעילויות משותפות בין הרשות לתושבים דוגמת "קהילת טבע עירוני"; הפנינג תושבים למען הסביבה; שבוע איכות הסביבה העירוני; הקמת גינות קהילתיות ועוד.
  • בנייה ירוקה – הטמעת ערכי הבניה הירוקה במסגרת תוכניות התכנון והבינוי העירוניות.

פיתוח בר קיימא הוא כזה העונה על צרכי הדור הנוכחי מבלי לסכן את יכולת הדורות הבאים לספק את צרכיהם. 
המחלקה לפיתוח בר קיימא עוסקת בהטמעת עקרונות תכנון ופיתוח בר קיימא ובהליכי התכנון והפיתוח בעיר, קידום ופיתוח מדיניות תכנון עירונית המקדמת את המרחב הפתוח בעיר ואת איכות החיים בו, יצירת שת''פ מטרופולינים בסוגיות בפיתוח בר קיימא והקניית כלים למנהל התכנון ולמנהלים משיקים לביצוע תכנון בר קיימא.