הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
פתח/סגור תפריט
פייסבוק

מחלקת רשות החניה והגבייה

כתובת: רחוב הנרייטה סולד 22, קומה 1 ת"ד 1335 צפת מיקוד 1311202.
קבלת קהל: ימים א' ב' ד' ה' בין השעות 13:00- 08:30 ,  יום ג' – המחלקה סגורה.
מענה טלפוני: ימים א-ה בין השעות 08:30-15:00
טלפון : 046827682
פקס: 046827821
מייל:  zefat5@milgam.co.il

מחלקת רשות החניה מטעם עיריית צפת ממונה על כול מערך החניה והאכיפה בעיר. מחלקת החניה פועלת במטרה לאכוף את חוק העזר לצפת (העמדת רכב וחנייתו), תשע"ח 2017 הנוגע לחניה מוסדרת ואסורה במטרה לשמור על הסדר הציבורי בעיר למען רווחת כלל התושבים ושמירה על איכות החיים נאותה. המחלקה עוסקת בהנפקת היתרי חניה ותווים לאזורים הזכאים, כמו כן בבקשות הסבה של דוחות חניה ע"י חברות הליסינג, בקשות ערעור לביטול דוחות.

למעוניינים לקבל מידע על דוחות חניה, תשלומים, ערעורים ניתן ללחוץ כאן >> .

תושב צפת מגיעה לך שעת חניה חינם בכחול לבן בלבד, לצפייה בפרטים לחץ כאן >>

שעות החנייה המוסדרת (כחול- לבן) בתשלום

ימים א'-ה' בין  השעות 08:00-16:00.

חשוב לדעת!

 • אכיפה חניה בגין חניה אסורה יירשמו בכול שעות היום כולל ימי שישי וערבי חג.
 • דגש יושם על אכיפה בגין חניה על מדרכות, חניית נכים, חניות בניגוד לתמרור, תחנות אוטובוס ומוניות וכן כל חניה המהווה סכנה ו/או הפרעה לתנועה.

 

האמצעים האפשריים לתשלום חניה

 • חניה סלולארית של חברת פנגו *4500 מטלפון נייד או באמצעות האפליקציה. 
 • חניה סלולארית של חברת סלופארק  *9070 מטלפון נייד או באמצעות האפליקציה.
 • כרטיס חניה ממדחני החניה המוצבים בעיר.
 • כרטיס חניה אלקטרוני מסוג איזי פארק קוד העיר- 23-1.

מהו דוח חניה ?

עבירות תעבורה וכן עבירות חניה נקבעו בחוק כעבירות קנס מסוג ברירת משפט וכפופות לתקנות התעבורה וזאת בהתאם לקבוע בסעיפים  229  ו 228 - לחוק סדר הדין הפלילי. ברירת משפט משמעה מתן אפשרות בחירה לנאשם לשלם את הקנס או להישפט. סעיפי העבירות השונות קבועים בחוק העזר העירוני העמדת רכב וחנייתו .
בגין כל דו"ח אשר מוצמד אל שמשת הרכב עקב עבירת חניה, ניתן לערער ו/או לשלם את הקנס תוך 90 יום מיום ההודעה.
לאחר  שנשלחת הודעה בדואר רשום אל מעונו של בעל הרכב הרשום במשרד הרישוי, תוך שנה ממועד ביצוע העבירה,  ניתן לערער תוך 30 יום מיום ההודעה או לחלופין לשלם תוך 90 יום מהודעת תשלום הקנס, זולת אם תוך מועד זה תודיע כמפורט בפסקה (3) להלן כי ברצונך להישפט.
אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט, תיווסף על הקנס תוספת פיגור כאמור בסעיף 67 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

האפשרויות העומדות לרשות האזרח עם קבלת הודעת תשלום קנס:

אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הודעת תשלום הקנס מהעילות הקבועות בחוק, עליך למלא את פרטיך בטופס בקשה לביטול הודעת הקנס, לפרט את נימוקיך לבקשה, ולשלוח אותה לכתובת: רחוב הנרייטה סולד 22, קומה 1 ת.ד. 11335 צפת  מיקוד 1311202 או באמצעות:  פקס שמספרו 04-6827821 או באמצעות אתר אינטרנט.
דוחות אשר לא ישולמו במועד ו/או לא יוגש ערעור ובקשה להישפט בחלוף 90 יום מיום הודעת תשלום הקנס יהפוך הדו"ח לחלוט ויועבר להמשך טיפול במחלקת הגביה.
לתשומת לבך,

 • עליך להגיש את בקשתך תוך 30 יום מיום קבלת הודעת הקנס.
 • אם ברצונך להישפט על העבירה בבית המשפט, עליך למלא את פרטיך בטופס בקשה להישפט.
 • מי שהגיש בקשה לביטול הודעת קנס לא יהיה רשאי להודיע על רצונו להישפט, אלא תוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה על החלטת התובע בעניין הביטול.
 • דוחות חניה ניתן לשלם באמצעות כרטיס אשראי בטלפון 04-6827682 או באתר האינטרנט.

תו חניה לתושב

רשות החניה פועלת לשיפור חווית החניה ומאפשרת לתושבי צפת להרוויח יותר ולהנות משעת חניה חינם.
לקבלת שעת חניה נדרש להביא:

 • צילום רישיון רכב
 • צילום תעודת זהות+ ספח
 • תשלום 30 ₪ באשראי למשך 3 שנים
 • בנוסף עלייך להיות רשום כמנוי בפנגו, סלופארק, איזיפארק.

רק בכפוף לרישום והפעלה של אחת מהאפשרויות הללו תהנה משעת חניה.

תו דייר המתגורר באזור אכיפה

הרחובות אותם אוכפת רשות החניה מקנה לדיירי הרחוב זכאות למדבקה לרחוב המאפשרת להם חניה בסמוך לביתם ללא תשלום.
רחובות בהם ניתנת אכיפה הם:
ירושלים, פלמ"ח, העליה ב', ארלוזורוב, תרפ"ט, החלוץ, הנרייטה סולד/ הדסה, פרומצנקו.

לקבלת מדבקת דייר לרחוב נדרש להביא:

 • צילום תעודת זהות + ספח
 • חוזה שכירות בתוקף  לשוכרים דירה בעיר
 • אישור תושב ממילגם + תשלום חשבון ארנונה (תשלום אחרון או אחד לפניו)
 • צילום רישיון רכב – (במידה והרכב עדיין לא רשום על שם התושב יש לצרף טופס העברת בעלות, הסכם רכישת רכב מחברה, הסכם ליסינג, חוזה שכירות- למעלה משלושה חודשים, הסכם מונית.
 • רכב חברה
  לצרף לרישיון הרכב מכתב מהחברה – אישור מעו"ד או רו"ח של החברה על שימוש התושב ברכב הנ"ל.
  רכב צבאי - לצרף לרישיון הרכב מכתב חתום מקצין הרכב על שימוש התושב ברכב צבאי.

רכב השייך לבן משפחה דרגה ראשונה (אב/אם, אח/אחות, בן/בת):

 1. התושב רשאי לקבל תו במידה ואין ברשותו רכב אחר.
 2. יש לצרף אישור עירייה מעיר מגוריו של בעל הרכב, כי אין על הרכב תו חניה.
 3. יש לצרף גם תעודת זהות של בן המשפחה בעל הרכב.
 4. להביא תצהיר משותף עם בעל הרכב חתום בפני עו"ד.
  להדפסת הנוסח לחץ כאן נוסח אחר לא יתקבל. 
 • בעלי עסקים שאינם תושבי העיר אינם זכאים לתו חניה לפי פסיקת בג"צ 441/97.
 • תושב אשר מכר את רכבו או עזב את העיר צפת , חייב להסיר את התו ולהחזירו.
 • תושב המבקש להחליף תו לרכב חדש, יחזיר את התו שהישן.
 • ניתן לרכוש תו חניה שנתי בעלות 2300 ₪ לשנה.


דוחות פיקוח

הפיקוח העירוני אחראי על אכיפת מכלול חוקי העזר העירוניים (מפגעי תברואה), תשי"ט- 1958 במטרה לשמור על הניקיון והסדר הציבורי בעיר ושמירת איכות החיים. דוחות אלו הן ברירות קנס עפ"י צו העיריות תשל"א-1971 שבמסגרתן פעילות האכיפה של הפיקוח העירוני היא מניעת מפגעים ומטרדים כגון: השלכת פסולת כללית ופסולת בניין, העמדת רכב (גרוטאה) ברחוב המהווה מטרד וסכנה לציבור וכול מפגע תעבורתי אחר.  

בגין עבירות מפגעי תעבורה, הוצאת אשפה, עישון, רכש וכד' ירשמו קנסות בסכום של 600 ₪ הרשות תפעל בהתאם  לחוק העזר העירוני וללא היסוס על מנת לשמור על איכות חיים שתטיב עם התושבים.

 • עלייך לשלם את הקנס תוך 90 יום מקבלת הקנס בהתאם לסכום שנקבע החוק כמפורט בהודעת תשלום הקנס
 • אם ברצונך להגיש בקשה לביטול הקנס מהעילות הקבועות בחוק עלייך לפנות בכתב תוך 30 יום מיום קבלת הקנס ולפרט את נימוקייך לערעור ולצרף אישורים מתאימים לטענותייך
  חשוב להדגיש בקשות אשר לא יוגשו כמתבקש עם כל האישורים הנדרשים לא יטופלו
 • אם ברצונך להישפט על העבירה, עלייך למלא את פרטייך בספח המצורף – "בקשה להישפט" תוך 90 יום
 • אם תוך המועד האמור לא תשלם את הקנס ולא תודיע כי ברצונך להישפט יהיה עלייך לשלם את הקנס בתוספת פיגורים ובשיעור הקבוע בחוק
 • את הקנס ניתן לשלם בסניפי הדואר, הבנקים וכן באתר האינטרנט או במערכת המענה הקולי 24 שעות ביממה בטלפון  04-6961340

  בקשה לביטול הקנס יש להגיש תוך 30 יום מיום מתן הקנס למחלקת רשות החניה, רח' הנרייטה סולד 22 קומה 1 צפת ת.ד 1335  מיקוד 1311202, טלפון לבירורים: 04-6827682.
מחלקת רשות החניה והגבייה