הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

ביטחון ובטיחות

בטיחות וביטחון תלמידות ותלמידים נמצאים בראש סדר העדיפויות. אגף החינוך מקפיד על סביבה בטוחה ככל האפשר בבית הספר ופעילויות החינוכיות מחוץ לבית הספר – עם זאת תאונות קורות גם בבית הספר וכדי לשמור על התלמידים ולתת להם כיסוי ביטוחי מלא, אנו מפעילים במשרד החינוך את המחלקה לביטוח במשרד החינוך ותפקידה של המחלקה לעזור לכם בעת הצורך.
לפי חוק, העירייה מבטחת את תלמידי העיר ב"ביטוח תאונות אישיות" בהתאם לדרישות משרד החינוך.
תלמיד אשר בוטח באמצעות עיריית צפת ב"ביטוח תאונות אישיות" וקיבל אגרה לתשלום הביטוח, רשאי להגיש תביעה לחברת הביטוח בעקבות תאונה.
הפיצוי יהיה בתאם לתנאיי הפוליסה.
הביטוח לא כולל תאונות דרכים ופעולות איבה.
לצורך הגשת תביעה יש למלא את חוברת התביעה, לצרף אישורים רפואיים, אישור ממוסד הלימודים על היעדרות התלמיד מהלימודים ולשלוח לכתובת המופיעה בחוברת התביעה.
לשאלות נוספות ניתן לפנות למזכירות בית הספר בו לומד התלמיד.

ביטחון ובטיחות