הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פייסבוק

בטיחות מוסדות חינוך

מדיניות

מדיניות עיריית צפת  היא יצירה ושמירה על אקלים לימודי בטיחותי לתלמידים ולצוותי מוסדות החינוך בעיר, בהתאם להנחיות חוזר מנכ"ל משרד החינוך.
 

כללי                                        

באחריות לבטיחותם של כלל הבאים למוסדות החינוך נוטלים חלק מספר גורמים באופן ישיר ועקיף.

מנהל /ת מוסד החינוך

למנהל/ת המוסד ישנה אחריות על צוות ההוראה והתלמידים. בנוסף ליתר תפקידיו עליולדאוג שהמבנה, החצרות והמתקנים  עומדים בדרישות המקצועיות של משרד החינוך.
לרשות מנהל המוסד, בית הספר או גן הילדים, עומדים מספר גורמים המסייעים לו בנושא: אב הבית, מחלקת תחזוקת מוסדות החינוך וקבלנים שונים הנשכרים ע"י עיריית צפת כדי לבצע עבודות גדולות או/ו מורכבות.

בטיחות מוסדות חינוך