הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
פייסבוק

גביה במערכת החינוך - תשלום אגרות

אגרת שירותים נוספים - לפי חוק לימוד חובה (תש"ט 1949)

האגרה נגבית ע"י העירייה עבור אספקת שירותים המוגדרים בחוק כ"שירותים נוספים" והניתנים בפועל.  
שר החינוך קובע בתקנון את פירוט השירותים ואת הסכום המותר לגביה  וזאת בהתייעצות עם ועדת החינוך של הכנסת .מרכיבי השירותים הנוספים הניתנים במסגרת האגרה: ביטוח תאונות אישיות (תשלום חובה) , והשאלת ספרי  לימוד (תשלום רשות) .

אחזקת ילדי חוץ

רשות מקומית הקולטת במוסדות החינוך שבתחומה – תלמידים מרשות מקומית שולחת, זכאים לגבות מהרשות המקומית השולחת "תשלום עבור תלמידי חוץ".
משרד החינוך בשיתוף עם משרד האוצר , משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי קבעו .
החיוב באחזקה לגבי שנה"ל תשע"ו מתבסס על הנתונים של תשע"ה במהלך שנה"ל תשע"ו , החיוב יעודכן בהתאם להחלטות שיתקבלו כפי שצוין בסעיף.

תכנית לימודים נוספת -  תל"ן

חוק חינוך ממלכתי התשי"ג 1953 מאפשר למשרד החינוך לאשר קיום תכנית לימודים בנוסף לשעות שנקבעו .לפי החוק מתקיימת תכנית לימודים נוספת זו אך ורק בהסכמת ההורים וההוצאות הנובעות מביצועה חלות עליהם .

תכנית לימודים תוספתית – מיל"ת

תוכנית מילת נהינה מסגרת לימודים תוספתית המתקיימת בהמשך ליום הלימודים בגן הילדים והינה באחריות משרד החינוך , התוכנית מופעלת בהתאם להנחיות משרד החינוך .
אין זכאות להנחות מאחר ומדובר בסבסוד מקסימלי .

הנחות באגרת החינוך

עיריית צפת מנסה להקל על נטל ההוצאות הנלוות במערכת החינוך , הן ע"י צמצום הדרישות הכספיות (ככול שניתן) והן ע"י קיום מערכת הנחות , כמפורט בהמשך .
 ***  הזכאות להנחות הינה לתושבי צפת בלבד . אין הנחות על סעיף ביטוח חיים.

הקריטריונים לזכאות

להלן פירוט הקריטריונים לזכאות:

משפחות ברוכות ילדים - ילדים לומדים

 • 4 ילדים לומדים; 40% הנחה
 • 5 ילדים לומדים   60% הנחה
 • 6 ילדים לומדים ומעלה    70% הנחה

לצורך מתן הנחה במסגרת משפחות ברוכות ילדים (4 לומדים ומעלה):

 • ילד בגן: אם יש ילד נוסף בגן/מעון יש לצרף אישור הנושא חתימה וחותמת עם מספר רישיון הגן או חשבונית מס של בעלות הגן.
 • בן/בת בצה"ל: אם במשפחה בן/ בת בשרות חובה, שירות לאומי או ישיבת הסדר ,יש להמציא אישור מהיחידה או מהשלישות הצבאית.
 • סטודנט: במוסד להשכלה גבוהה ,עד תואר ראשון בלבד, שטרם מלאו לו 28 שנים יש להמציא אישור המוסד.

נכים

 • נושא תעודת עיוור
  1. אם ההורה נושא תעודת עיוור יזוכו כל הילדים ב- 80% הנחה.
  2. אם התלמיד נושא תעודת עיוור יזוכה הוא בלבד ב- 80% הנחה.
 • אי כושר השתכרות מ- 75% ומעלה עפ"י אישור של ביטוח לאומי בלבד - 50% הנחה .
 • נכות רפואית מ-90% ומעלה לפי אישור מביטוח לאומי  - 50% הנחה.
 • תלמיד שמקבל קצבת ילד נכה עפ"י אישור של ביטוח לאומי יזוכה הוא לבד-50% הנחה.
 • נכה בעל תעודת נכה צה"ל
  1. בעל תעודת נכה צה"ל - 80% נכות ומעלה - 50% הנחה.
  2. בעל תעודת נכה צה"ל - 20% הנחה.

עולים חדשים

עולים חדשים בשנה הראשונה (מתאריך עלייתם) פטורים מתשלום.
בשנה שנייה לעלייתם - 50% הנחה.

סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי

כמשמעותו בחוק משפחות חד-הוריות (תיקון מס' 4), התשע"ד–2014 סיוע למשפחות שבראשן הורה עצמאי - 30% הנחה.
מקבלי קצבת מזונות עפ"י אישור של ביטוח לאומי - 50% הנחה.

הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה עפ"י אישור של ביטוח לאומי

מקבלי קצבת הבטחת הכנסה/השלמת הכנסה - 50% הנחה.

הנחות למעוטי יכולת

הנחה בתשלום האגרה למעוטי יכולת , (מבחן הכנסה/ועדת נזקק) תוענק על יסוד אישורים על הכנסה מועטת , מחלות ו/או דו"ח של עובדת סוציאלית.
מסמכים שיש לצרף לבקשה:

שכיר:

 1. שלושה תלושי משכורת של אוק', נוב' ודצמ' 2014
 2. אישורים מתאימים על הכנסות נוספות .

עצמאי:

 1. שומה אחרונה משלטונות מס הכנסה או הצהרה עפ"י ניהול ספרים לשנת המס  2014 בלבד.
 2. אישורים מתאימים על הכנסות נוספות. 

הערה : הזכאי ליותר מהנחה אחת יקבל את ההנחה ששיעורה הוא הגבוה ביותר. 

גביה במערכת החינוך - תשלום אגרות