מידעון הגיל הרך תש"פ 2019-2020


נוהלי רישום ושיבוץ לגני הילדים בחינוך הממלכתי/ממלכתי דתי