רישום לכיתה א’ – שנה”ל תשפ”ג

20/01/2022
חל מיום ראשון 23/1/2022 – כ”א שבט תשפ”ב ועד ליום ראשון 13/3/2022  – י’ אדר ב’ תשפ”ב 
 
תאריכי הלידה של המועמדים לרישום
ילדים שנולדו בין התאריכים :
כ’ בטבת תשע”ו – 1 בינואר 2016
עד 
ב’ בטבת תשע”ז – 31 בדצמבר 2016

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות