כפתור הפרפר

צפת – עיר נגישה

04/04/2022

בהתאם לחוק הנגישות החדש, האתר עומד ברמת נגישות AA של התקן הישראלי ובכל תקנות חוק ההנגשה לבעלי מוגבלויות.

עליית האתר לאוויר התבצעה בשני שלבים כאשר בשלב הראשון העלינו את האתר החדש שהונגש ברמה הפונקציונלית ובשלב השני יתבצעו השלמות של הנגשת כל המסמכים כגון פרוטוקולי ישיבות מועצה, דוחות וצווים, מכרזים וכדומה.
אנו משקיעים את מרב המשאבים הנדרשים לסיים את תהליך ההנגשה בהקדם האפשרי.

בימים הראשונים לעלייתו לאוויר ועד להתייצבותו האתר יהיה בתקופת הרצה, שבמהלכה הוא ייבדק ויטופלו תקלות וליקויים.

הנגשת אתר

התחבר

הכנס את שם המשתמש הסיסמה להתחברות