הצהרת תושב.pdfהצהרת תושב
הצעת עבודה- עורך דין במרכז עוצמה.docהצעת עבודה- עורך דין במרכז עוצמה
טופס בקשה להקצאת קרקעות.pdfטופס בקשה להקצאת קרקעות
טופס הגשת מועמדות ליקיר צפת.pdfטופס הגשת מועמדות ליקיר צפת
טופס שאלון אישי למכרז.pdfטופס שאלון אישי למכרז
רישום לגנים תשעו.pdfרישום לגנים תשעו