הצהרת תושב.pdfהצהרת תושב
טופס בקשה להקצאת קרקעות.pdfטופס בקשה להקצאת קרקעות
טופס הגשת מועמדות ליקיר צפת.pdfטופס הגשת מועמדות ליקיר צפת
טופס שאלון אישי למכרז.pdfטופס שאלון אישי למכרז
רישום לגנים תשעו.pdfרישום לגנים תשעו