צפת ממחזרת

בחזון העיר צפת משתלבים שמירה על העבר העשיר ופיתוח בר קיימא לעתיד. פיתוח כזה, שיאפשר חיים מספקים לתושבים מבחינה חומרית, חברתית ורוחנית  וגם יותיר די משאבים לדורות הבאים אחרינו. איכות סביבה כרוכה גם באיכות החיים הכללית בעיר וזו חשובה לתושביה וגם מהווה כוח משיכה לתושבים חדשים, שיגיען להתיישב בצפת בעשור הקרוב.
מועצת העירייה קבלה בשנת 2012 החלטה היסטורית והכריזה על צפת כ"עיר ירוקה", במסגרת תכנית ארצית שמוביל המשרד להגנת הסביבה ומתוך מדיניות זו,  נעשים בצפת מהלכים נרחבים לשימוש מושכל במשאבים: חיסכון במים, בחשמל ובאנרגיה, הפרדת חומרי פסולת ומיחזור אשפה. נעשות פעולות חינוכיות בגני הילדים, בבתי הספר ובמרכזים הקהילתיים. בכוונתו להקים לעתיד, דור של תושבים בעלי מודעות גבוהה לסביבה שבה אנחנו חיים, כדי ליצור ולקיים עיר שמצוין לחיות בה
במסגרת חתירתה של העירייה לשמירה על הסביבה ולשימוש מושכל במשאבים  עיריית צפת הצטרפה לתוכנית תג סביבה. ברחבי העיר ניתן למצוא עשרות עמדות מיחזור נייר,בגדים,בקבוקים,סוללות וקרטון:

נקודות מחזור בצפת: