מחלקות העירייה

 

 יחידות העירייה

 
  
  
  
  
  
  
אגף החינוךמוטי כהן6927419shira@zefat.muni.ilירושלים 5004-6927430
אגף הנדסהאינג' חלי טל -  מהנדסת העיר6927465/4mehandeset@zefat.muni.ilירושלים 5004-6927472
אגף התברואהדניאל (טינו) תמם6826424shlomi@zefat.muni.ilמרדכי חדד מתחת לנס קפה04-6826424
אגף מוניציפאלי בקרה ונכסיםאשר חדד6927404ashorer@zefat.muni.ilירושלים 50 15346999698
אגף משאבי אנושיהושע אלגלי 6927408nurit@zefat.muni.ilירושלים 5004-6973666
גיזברותמשה מדר - גזבר העירייה6927432yafa@zefat.muni.ilירושלים 5004-6920753
האגף לשירותים חברתייםשרלי שריקי04-6927498ziona@zefat.muni.ilירושלים 50 04-6999473
השירות הפסיכולוגי החינוכיאלון נוימן 6660929hidavrut@gmail.comרחוב הרצל מול בית ספר הארי
לשכת מנכ"לרוני בן אבו6927401mankal@zefat.muni.il ירושלים 5004-6999996
לשכת ראש העיראילן שוחט - ראש העיר6927402/410lishka@zefat.muni.ilירושלים 5004-6971470
מוקד 106גור אריה6927592gur@zefat.muni.ilירושלים 5004-6923613
מח' בטיחות בדרכיםמיכאל (ביילי) וקסלר6927473bely@zefat.muni.ilירושלים 5004-6927472
מח' פיקוח על הבניהאבירם גלולה  6927459aviram@zefat.muni.ilירושלים 5004-6927472
מח' רישוי עסקיםיוסי קדוש 6927460rishuy1@zefat.muni.ilירושלים 5004-6927457
מח' תרבות תורניתנהוראי לחיאני6927532nehorai@zefat.muni.ilירושלים 50
מחלקה משפטיתעו"ד יגאל טרבלסי - היועץ המשפטי6927492lusy@zefat.muni.ilירושלים 5004-6925378
מחלקת ביטחון וחירוםעמוס לוטן 69271453lotana@zefat.muni.ilמרדכי חדד מתחת לנס קפה04-6973500
מחלקת חשמליהודה מזוז6927418yehudam@zefat.muni.ilמרדכי חדד מתחת לנס קפה04-6973500
מחלקת קליטהארקדי בארסט - מ"מ רה"ע 6927499arkadi1@zefat.muni.ilירושלים 5004-6971470
מחלקת רכשיערית קריאף6927514yaarit@zefat.muni.ilירושלים 5004-6974703
מחלקת שכרסבטלנה וורוביוב6927445svetlana@zefat.muni.ilירושלים 5004-6927446
מינהל פיקוח, אכיפה וסביבהגיל גולדשטיין6927515pikuach@zefat.muni.ilירושלים 5004-6927457
מנהלת רובעיםשרון מלכה6820412SHARONM@zefat.muni.ilמרדכי חדד מתחת לנס קפה08-6820412
מע"ש (מרכז עבודה שיקומי)ציפי מימון6927510zipi5550@walla.comזבוטינסקי 1
רכבאלברט (פפה) אלקבץpepe@zefat.muni.ilמרדכי חדד מתחת לנס קפה
רשות החנייה העירוניתישראל קריאף6820853zefat5@milgam.co.ilהפלמח 1104-6827821
שיטור עירוניחברון ביתןhevronb@zefat.muni.ilהגליל 1 הר כנען
שירותים וטרינרייםד"ר רועי דוידסון6927478vetrinar@zefat.muni.ilבניין המכללה, קומת קרקע, מול אולמי פלטין לשעבר04-6923271
תחזוקה ראובן אדרי6921168tahazuka@zefat.muni.ilמרדכי חדד מתחת לנס קפה04-6973500
תכנון אסטרטגיעמית גרנק6927402amit.granek@zefat.muni.ilירושלים 5004-6971470