ספר טלפונים

  
  
  
  
  
  
אילן שוחטראש עיר6927410לשכת ראש העירlishka@zefat.muni.il04-6971470
ענת בן סימוןמזכירת ראש עיר6927402לשכת ראש העירlishka@zefat.muni.il04-6971470
קרין לגטיוימנהלת לשכת ראש העיר6972406לשכת ראש העירkarinl@zefat.muni.il04-6971470
גלעד אדלרעוזר ראש העיר6927403לשכת ראש העירgiliadler@zefat.muni.il04-6971470
אתי יפרחאחראית תחום ארנונה ומזכירת ע.ראש עיר6927403לשכת ראש העירetii@zefat.muni.il04-6999996
ארקדי בארסטמנהל קליטה ומ"מ ראש העיר0526038097מחלקת קליטהkidum_olim@walla.co.il04-6971470
רוני בן אבומנכל6927401לשכת מנכ"לmankal@zefat.muni.il04-6999996
ריקי חדדמזכירת מנכל6927401לשכת מנכ"לriki@zefat.muni.il04-6999996
גילי גולדשטייןסמנכ"ל עירייה6927458מינהל פיקוח, אכיפה וסביבהpikuach@zefat.muni.il04-6927457
שושי עזראמזכירת סמנ"כל עירייה ותרבות הדיור6927458מינהל פיקוח, אכיפה וסביבהpikuach@zefat.muni.il04-6927457
עמית גרנקסמנכל תכנון ואסטרטגיה6927402תכנון אסטרטגיamit.granek@zefat.muni.il04-6971470
רות נוטקוביץתכנון אסטרטגי6927412תכנון אסטרטגיrutn@zefat.muni.il04-6971470
אשר חדדמנהל אגף מוניציפטלי בקרה ונכסים6927404אגף מוניציפאלי בקרה ונכסיםashorer@zefat.muni.il15346999698
מוטי כהןמנהל מחלקת חינוך6927418אגף החינוךshira@zefat.muni.il04-6927430
נחמן גלבךיור חינוך חרדי6927540אגף החינוךgelbach@zefat.muni.il04-6927430
חנה קלודהמנהלת מדור גנים6927424אגף החינוךhana@zefat.muni.il04-6927430
חגית בוכניקמנהלת מדור בתי ספר6927430אגף החינוךhagit@zefat.muni.il04-6927430
דני קורןמנהל האגף לשירותים חברתיים6927498ziona@zefat.muni.il04-6973366
ציונה ג'רביעוזרת מנהל האגף לשירותים חברתיים6927498ziona@zefat.muni.il04-6973366
גרציה וקניןמזכירת שלוחה דרומית 6972445/596grazya@zefat.muni.il04-6999473
חלי טל מהנדסת העיר 6927465/4אגף הנדסה04-6927472
דינה דהןמנהלת לשכת מהנדסת העיר ופרויקטים6927465אגף הנדסהdinada@zefat.muni.il04-6927472
אורה חורי כהןרכזת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה6927468אגף הנדסהora@zefat.muni.il04-6927472
מיכל ארבלמנהלת רישום ובודקת תכניות 6927462אגף הנדסהmichal1@zefat.muni.il04-6927472
אורטל מלכה בודקת תכניות 6927469אגף הנדסהortal@zefat.muni.il04-6927472
ירדנה אביגדורפקידת רישוי בניה 6927471אגף הנדסהyardena@zefat.muni.il04-6927472
ליאת לוימזכירה\טיפול בהיטלי השבחה6927470אגף הנדסהliatl@zefat.muni.il04-6927472
ורד פרג'וןמנהלת אדמינסטרטיבית6927475אגף הנדסהvered@zefat.muni.il04-6927472
איילה אבוקרטפיקוח על הבנייה6927456אגף הנדסהayala@zefat.muni.il04-6927472
חיה טיביפיקוח על הבנייה6927427אגף הנדסהayayt@zefat.muni.il04-6927472
1 - 30הבא