תכנון אסטרטגי

מטרת האגף - קידום תהליכי תכנון ארוך טווח, מוסדות ופרויקטים אסטרטגיים, לאור חזון העיר, ויעדי העיריה.
 
מעקב וייזום פרוייקטים אסטרטגיים:
1.     מעקב אחר תכנון מורדות רזים דרום - כולל שיווק השכונה, תקצוב כביש ואדי חמרה, קידום תב"ע הפקולטה לרפואה, התב"עות הרלוונטיות באזור ותכנון הצמיחה הדמוגרפית שתתלווה לה.
2.     פיתוח ושימור העיר העתיקה - סיוע להקמת מנהלת תרבות\תיירות והחייאת רובע האומנים,

סיוע לעבודת הועדה הבין משרדית במטרה להביא להקמת חברה ממשלתית לפיתוח העיר העתיקה.
3.     פיתוח כלכלי - אחריות למשיכת חברות שירותים לעיר בשיתוף ארגוני תעסוקה ואגודת ידידי צפת, תכלול פורום התעסוקה העירוני.
4.    ריכוז נושא תכניות הדיור העירוניות.

תכנון:
5.    קידום מדיניות מבוססת נתונים ותפוקות:
* שיפור מסד הנתונים של העירייה ככלי לקבלת החלטות בעירייה.
* הטמעת מעגל התכנון השנתי בעירייה כולל ימי הערכות, הצגת תכניות מעקב וכ'.
* השקת תכנית עתידים - צוערים למגזר המוניציפאלי עד סוף שנת 2014.
6.     הקמת מוסדות עירוניים "לווייניים" - הקמת עמותת אגודת ידידי צפת באופן שתשמש זרוע לגיוס משאבים לעירייה.
7.     חיזוק הקשר עם אשכול גליל מזרחי והשתתפות פעילה בנושאי התכנון הכלכלי תעסוקתי באזור.