מח' רישוי עסקים

כתובת:ירושלים 50
טלפון:6927460
פקס:04-6927457
מנהל המחלקה/אגף:יוסי קדוש
ימי קבלת קהל:

בתיאום מראש​

דואל:rishuy1@zefat.muni.il
תפקידה של המחלקה לרישוי עסקים הוא לדאוג שכל עסק הנחשב עפ"י חוק רישוי עסקים התשכ"ח – 1968 וצו רישוי עסקים התשנ"ה – 1995, כעסק טעון רישוי, יפעל וינוהל עפ"י ובהתאם לחוקים, התקנות והצווים הנלווים, עם רשיון תקף ובלא שיהווה מטרד לסביבה.
מסגרת חוק רישוי עסקים נותנת ביטוי נאות לתפקיד של טיפול ופיקוח על עסקים בתחומה של הרשות המקומית ומאפשרת שילוב ותיאום עם גורמים רלוונטיים אחרים.
מידע כללי:
 
מידע בנושא רישוי ובניה:
 
מידע בנושא הנגשת עסקים:
 
חוקים רלוונטיים: